ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/210
މުޅި ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު ބައްލަވާ
ދާއިރާގީމަބަސް
dc.contributor.authorދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް-
dc.date.accessioned2016-10-18T06:31:34Z-
dc.date.available2016-10-18T06:31:34Z-
dc.date.issued1994-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/210-
dc.publisherދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުen_US
dc.subjectހެޔޮ ޛިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތްen_US
dc.subjectއަވަސް ކަޅިއަކުން ހައްދުންމަތިen_US
dc.subjectދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޢީދުen_US
dc.subjectކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކުen_US
dc.subjectތަރުޖަމާ: ވާރުތަވެރިންen_US
dc.subjectމާލޭގެ ތޮށިen_US
dc.subjectކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އަލީގެފާނުގެ ކުޅަދާނަފުޅުކަންen_US
dc.subjectއާޅެން: ހަނގުރާމަen_US
dc.subjectފަހުގެ ބުނުން - ބަހުގެ ދުލުން ... ޅެމެއްen_US
dc.subjectދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަވިހި އަތޮޅާއި، މީހުން އުޅޭ ދުއިސައްތަ ދެރަށް ... ޅެމެއްen_US
dc.subjectތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ލާނެތް ރޭގަނޑުen_US
dc.subject.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އެއްދުވަހަކު އަހަރެން އޭނާގެ ނަން ލިޔުނީމެވެen_US
dc.subjectތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އީދުen_US
dc.titleފަތްތޫރަ 180en_US
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
180.pdf61 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.